Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

Rozumiem, że nie będę mógł uczestniczyć w turniejach MASTERS POLSKA sp. z o.o. i FUNDACJĘ "MASTERS-OLIMPIC POLSKA" (dalej - Turnieje), dopóki nie przeczytam, nie wyrażę zgody i nie podpiszę niniejszej Deklaracji Uczestnictwa.

1. Nie postawię i nie otrzymam Zakładu na żaden mecz, wydarzenie w Turniejach.

2. Nie będę wykorzystywać żadnych informacji wewnętrznych do obstawiania zakładów, manipulowania Turniejami ani żadnych innych korupcyjnych celów, ani przeze mnie, ani przez inną osobę (lub organizację).

3. Nie będę angażować się w żadne działania związane z ustawianiem meczów, co oznacza: celowe działanie, działanie lub zaniechanie mające na celu nieprawidłową zmianę wyniku lub przebiegu meczu/wydarzenia w celu wyeliminowania całości lub części nieprzewidywalności rozgrywanie Turniejów w celu uzyskania bezprawnej korzyści dla siebie lub innych osób..

4. Przy najbliższej okazji ujawnię kierownictwu Turniejów pełne szczegóły wszelkich podejść lub zaproszeń, które otrzymam, aby zaangażować się w działania, które mogą stanowić naruszenie niniejszej Deklaracji członkowskiej, oraz wszelkie informacje, które mogą być istotne w związku do niniejszej Deklaracji Uczestnika.

5. Nie będę zabiegać, sugerować, nakłaniać, doradzać, przekonywać, zachęcać, płacić za i/lub ułatwiać naruszenia niniejszej Deklaracji członkowskiej.

6. Będę w pełni współpracować przy każdym dochodzeniu zleconym przez kierownictwo Turniejów.

7. Rozumiem, że za naruszenie niniejszej Deklaracji Uczestnika mogę zostać zawieszony w uczestnictwie w Turniejach za powiadomieniem odpowiednich władz o wszystkich istniejących fakty naruszeń.

8.
Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie.

REJESTRACJA UCZESTNIKA TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO „MASTERS”

7 + 3 =