Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

Wpłać darowiznę

Regulamin przekazywania darowizn on-line - usługa PayNow

 1. Strona internetowa www.masterspl.com - jako strona Organizatora zbiórki prowadzona i administrowana jest przez Fundacja "Masters-Olimpic Polska", 05-126 Rynia ul. Główna 1, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  KRS: 0001022588 , NIP 9522239006, zwanego dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez usługę Integratora Płatności Paynow przy współpracy z mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18 (00-850), zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 5260215088.
 3. Wpłacającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 5. Serwis PayNow umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Organizatora poprzez przekierowanie do serwisu w celu opłacenia darowizny.
 6. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności udostępnianych poprzez serwis PayNow, są to w szczególności: Kartą płatniczą lub kredytową: o Visa o MasterCard Portfelem elektronicznym: o Google Pay o Apple Pay o PayPal o SkyCash Płatnością mobilną: o BLIK Płatnością przelewem online.
 7. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności poprzez serwis PayNow nie podlegają zwrotom.
 8. Organizator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jednocześnie Organizator zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Organizator nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 12. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Reklamacje i zwrot darowizny

 1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji  w sprawach związanych z przekazaną darowizną.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska reklamującego oraz umieszczenie słów: "reklamacja dotycząca darowizny".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację,
  2. określenie reklamowanej usługi, opis reklamowanej wady, oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona,
  3. żądanie reklamacyjne – musi zawierać  wskazanie, przyczyn żądania odstąpienia od umowy.
 4. Fundacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, odniesie się do jej treści, wysyłając odpowiedź na adres mailowy, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Żądanie zwrotu darowizny można zgłosić w terminie do 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać zgłoszenie z opisem żądania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w temacie podając formułę: "ZWROT DAROWIZNY". Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja złożona zostanie po przekroczeniu terminu, wskazanym w Regulaminie, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.